CÁC BÀI BÁO CÁO TRONG HỘI NGHỊ EAMME LẦN 2 08-09/10/2016

CÁC BÀI BÁO CÁO TRONG HỘI NGHỊ EAMME LẦN 2 08-09/10/2016

Các bạn đọc giả nhấp vào đường link của từng bài để tải về.   VPCĐ: cập nhật 2016. COPD: cập nhật 2016 Tối ưu hóa phát đồ kháng sinh dựa trên pK/pD Xquang ngực cơ bản Tiếp cận ca lâm sàng pK/pD kháng sinh Hen và hút thuốc lá Sử dụng NICE-VN trong thực […]

CÁC BÀI BÁO CÁO TRONG HỘI NGHỊ EAMME LẦN 2 08-09/10/2016

CÁC BÀI BÁO CÁO TRONG HỘI NGHỊ EAMME LẦN 2 08-09/10/2016

Các bạn đọc giả nhấp vào đường link của từng bài để tải về.   VPCĐ: cập nhật 2016. COPD: cập nhật 2016 Tối ưu hóa phát đồ kháng sinh dựa trên pK/pD Xquang ngực cơ bản Tiếp cận ca lâm sàng pK/pD kháng sinh Hen và hút thuốc lá Sử dụng NICE-VN trong thực […]

www.ginasthma.org
www.goldcopd.org
www.brit-thoracic.org.uk
http://www.thoracic.org
http://www.nice-vn.com